De taal van de Bijbel

De Bijbel is geschreven in het Hebreeuws, Aramees en Grieks. Dit zijn talen zoals elke andere taal. Zij zijn niet bijzonder of heilig in vergelijking met bijvoorbeeld het Nederlands. En daarom zijn de regels van de algemene taalwetenschap net zo van toepassing op de talen waarin de Bijbel geschreven is als op het Nederlands of welke andere taal ook maar.

Omdat de ene taal verschilt van de andere, kunnen niet alle kenmerken van een tekst in verschillende talen op dezelfde manier worden uitgedrukt. Een vertaler moet voortdurend keuzes maken. Een bewust en vooraf vastgestelde vertaalmethode voorkomt dan dat de vertaler gelegenheidskeuzes maakt (zie ook: Brontekstgetrouw en doeltaalgericht).