Nieuwe Bijbelvertaling

De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) is een vertaling in hedendaags, natuurlijk Nederlands. Het is een interconfessionele vertaling, uitgebracht door het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en de Katholieke Bijbelstichting (KBS), in samenwerking met Vlaamse partnerorganisaties. 

De NBV is gepubliceerd in 2004. Sindsdien zijn er zo’n anderhalf miljoen exemplaren van verkocht. De NBV is momenteel de meest gebruikte bijbelvertaling in het Nederlandse taalgebied.

De NBV is verkrijgbaar in de boekhandel en in onze Bijbelwebshop.

Online kunt u de NBV lezen op debijbel.nl.

Bijzonder karakter

De NBV is een directe vertaling van de bijbelse bronteksten. Alle elementen uit de bijbelse teksten zijn op een zorgvuldige en betrouwbare manier in de vertaling verwerkt. Daarnaast benut de NBV de volle rijkdom van de Nederlandse taal om het bijzondere karakter van de Bijbel tot uitdrukking te brengen. Kenmerkend voor deze vertaling is de manier waarop de eigen stijl en het karakter van de verschillende bijbelboeken zichtbaar wordt gemaakt (zie onder: Vertaalmethode).

Bijbel voor kerk en cultuur

De Bijbel is een boek met een unieke betekenis. Voor miljoenen mensen is het een heilig boek, waarin zij Gods stem horen spreken. Tegelijk is het een literair monument, een fundament van onze cultuur en een inspiratiebron voor kunst en literatuur. De Nieuwe Bijbelvertaling beoogt een bijbel te zijn die geschikt is voor zowel kerk als cultuur. De vertaling doet recht aan de Bijbel als een literaire tekst, en houdt daarbij steeds voor ogen dat het boek in de eerste plaats als een geloofsboek gelezen wordt.

Onderhoud 

De NBV wordt intensief gelezen door grote groepen lezers. Sinds 2004 heeft het NBG talloze brieven en mails ontvangen van lezers met vragen en opmerkingen over de vertaling, en soms suggesties tot verbetering. De NBV was de afgelopen jaren waarschijnlijk de meest besproken Nederlandse tekst. Op alle lezersreacties is door vertalers van het NBG een antwoord gestuurd. Alle opgespoorde type- en zetfouten in de tekst zijn steeds meteen verbeterd in nieuwe drukken en op internet. Daarnaast is in 2007 een licht gecorrigeerde druk van de NBV verschenen. In 2016 is een begin gemaakt met een revisie van de NBV.