Correcties NBV vanaf 2008

Hieronder volgen diverse NBV-correcties uit de periode vanaf 2008:

  • Algemene correcties in de tekst van de NBV
  • Correcties van zetfouten die zich hebben voorgedaan in één of meer NBV-edities

Algemene correcties

(In recente herdrukken zijn deze correcties vaak al doorgevoerd.)

Plaats Oud Nieuw
Genesis 24:10 de stad van Nachor naar de stad van Nachor
Genesis 25:26 [noot] ‘eqev ‘aqeev
Genesis 36:2 Ana, de dochter van Ana en een kleindochter van
Genesis 38:16 gebruik maken gebruikmaken
Exodus 6:15 Saul Saül
Rechters 3:26 gebruik gemaakt gebruikgemaakt
1 Samuel 7:13 Zo lang Zolang
1 Samuel 20:14 zo lang zolang
1 Koningen 19:14 uw profeten vermoord uw profeten gedood
1 Kronieken 2:54 Atrot-bet-Joab Atrot-Bet-Joab
1 Kronieken 27:20 oostelijke helft westelijke helft
Ezechiël 7:4 Je zult boeten je zult boeten
Ezechiël 7:9 Je zult boeten je zult boeten
Ezechiël 16:1 God, de HEER, richtte zich De HEER richtte zich
Zacharia 13:8 spreekt de HEER van de hemelse machten spreekt de HEER
Judit 12:14 tegen de wil van mijn heer zou ingaan tegen de wil van mijn heer in zou gaan
2 Makkabeeën 14:29 tegen het bevel van de koning ingaan tegen het bevel van de koning in gaan
Sirach 7:36 Denk bij alles wat je doet aan het einde Denk bij alles wat je zegt aan het einde
Sirach 24:27 [noot] onderricht als licht schijnen onderricht schijnen als licht
Sirach 25:15 [noot] gif [...] gif – Voorgestelde lezing. Brontekst: ‘kop [...] kop’. gif [...] het gif – Voorgestelde lezing. Brontekst: ‘kop [...] de kop’.
Sirach 32:22 [noot] een Hebreeuws handschrift sommige Hebreeuwse handschriften
Sirach 45:15 zo lang zolang
Lucas 11:2 [noot] Vader die in de hemel is’. En Vader in de hemel’, en
Lucas 11:2 [noot] zoals in de hemel’. zoals in de hemel.’
Romeinen 7:8 gebruik gemaakt gebruikgemaakt
Galaten 6:17 littekens van Christus littekens van Jezus
Filippenzen 2:8 8 En als mens verschenen, heeft hij zich En als mens verschenen, 8 heeft hij zich
Inleiding Daniël de apocalyptische literatuur waarin de apocalyptische literatuur, waarin
Inleiding Judit koning Uzzia stadoudste Ozias
Aanhalingen uit het OT in het NT, bij Matteüs 27:46 Psalm 22:1 Psalm 22:2
Lijst van medewerkers, Supervisoren ds. R.F. Polanen ds. R.F. Polanen †
Lijst van medewerkers, Literatoren Jan Eijkelboom Jan Eijkelboom †
Lijst van medewerkers, Literatoren August Willemsen August Willemsen †

Zetfoutencorrecties

In Hosea 14:9 staat soms ‘met afgod en’, terwijl er ‘met afgoden’ zou moeten staan.

In het bijbelboek Titus in de NBV Dwarsligger® (op pagina 1242) ontbreken twee stukjes tekst:

  • Aan het einde van 2:15:
    ‘terecht. Laat niemand op je neerkijken.’
  • Aan het einde van 3:15:
    ‘groeten je.
       Genade zij met jullie allen.’