NaamInclusiefAantalEerste vindplaats OTEerste vindplaats DCEerste vindplaats NT
Fanuel1Lucas 2:36
Faraton11 Makkabeeën 9:50
Fardata1Ester (Grieks) 9:8
Faselis11 Makkabeeën 15:23
Fasga1Ester (Grieks) 9:7
Fasiriet11 Makkabeeën 9:66
Febe1Romeinen 16:1
Felix10Handelingen 23:24
Fenicië92 Makkabeeën 3:5Handelingen 11:19
Feniks1Handelingen 27:12
Festus14Handelingen 24:27
Filadelfia2Openbaring 1:11
Filemon1Filemon 1:1
Filetus12 Timoteüs 2:17
FilippiFilippenzen9Matteüs 16:13
Filippus481 Makkabeeën 1:1Matteüs 10:3
FilisteaFilistijn; Filistijns288Genesis 10:14
Filologus1Romeinen 16:15
Filometor32 Makkabeeën 4:21
Flegon1Romeinen 16:14
Fogor1Tobit 1:2
Fortunatus11 Korintiërs 16:17
Forum Appii1Handelingen 28:15
FrygiëFrygiër4Handelingen 2:10
Fygelus12 Timoteüs 1:15