Nieuwe Bijbelvertaling

De NBV21 is de nieuwe versie van de NBV. Lees meer over deze nieuwe vertaling.

De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) is een vertaling in hedendaags, natuurlijk Nederlands. Het is een interconfessionele vertaling, uitgebracht door het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en de Katholieke Bijbelstichting (KBS), in samenwerking met Vlaamse partnerorganisaties.

Meest gebruikte bijbelvertaling

Met meer dan 1,5 miljoen verkochte exemplaren, is de NBV de meest gebruikte bijbelvertaling in het Nederlandse taalgebied

Bijzonder karakter

De NBV is een directe vertaling van de bijbelse bronteksten. Alle elementen uit de bijbelse teksten zijn op een zorgvuldige en betrouwbare manier in de vertaling verwerkt. Daarnaast benut de NBV de volle rijkdom van de Nederlandse taal om het bijzondere karakter van de Bijbel tot uitdrukking te brengen. Kenmerkend voor deze vertaling is de manier waarop de eigen stijl en het karakter van de verschillende bijbelboeken zichtbaar wordt gemaakt

Bijbel voor kerk en cultuur

De Bijbel is een boek met een unieke betekenis. Voor miljoenen mensen is het een heilig boek, waarin zij Gods stem horen spreken. Tegelijk is het een literair monument, een fundament van onze cultuur en een inspiratiebron voor kunst en literatuur. De Nieuwe Bijbelvertaling beoogt een bijbel te zijn die geschikt is voor zowel kerk als cultuur. De vertaling doet recht aan de Bijbel als een literaire tekst, en houdt daarbij steeds voor ogen dat het boek in de eerste plaats als een geloofsboek gelezen wordt.

Een verbeterde versie

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) werkt aan een nieuwe versie van de NBV: de NBV21. Sinds het verschijnen van de NBV heeft het NBG van talloze lezers reacties en suggesties ontvangen. Mede dankzij reacties van duizenden bijbellezers is de NBV21 beter, scherper en krachtiger dan de eerste versie uit 2004. De NBV21 verschijnt in oktober 2021.

Meer dan 1,5 miljoen exemplaren verkocht sinds 2004


© Nederlands Bijbelgenootschap 2021

Privacyverklaring