Vertaalaantekeningen

De module Vertaalaantekeningen van NBV.nl biedt toegang tot toelichtend materiaal bij delen van de Nieuwe Bijbelvertaling: zowel algemene inleidende informatie als opmerkingen bij specifieke tekstplaatsen.

De hier gegeven toelichtingen zijn vertaaltechnisch van aard en gaan dus niet in op bijvoorbeeld theologische of kunsthistorische consequenties van de vertaling.

De vertaalstrategie van de Nieuwe Bijbelvertaling wordt geïllustreerd aan de hand van specifieke passages of kwesties en algemene onderwerpen.