Perikoopindeling [Marc. 6:6b-56]
Een van de stilistische kenmerken van het boek Marcus is het voorkomen van allerlei (zeer) korte verhalen. In de oorspronkelijke Griekse tekst is geen hoofdstuk- en perikoopindeling te vinden. In moderne bijbelvertalingen is dat wel het geval. Voor vertalers van Marcus is het de uitdaging om de grote lijn vast te houden waarbinnen de korte verhalen staan en om tegelijkertijd ook de individuele verhalen te markeren.
In de Nieuwe Bijbelvertaling is veel aandacht besteed aan de grotere verbanden in de bijbelboeken. Er zijn over het algemeen minder perikopen afgebakend dan in andere vertalingen. In het boek Marcus dringt de perikoopindeling zich echter als het ware uit de tekst op. Als de perikopen al te kort zouden worden, is soms gekozen voor een witregel in plaats van een titel (zie bijvoorbeeld Marcus 2). In de passage Marcus 6:6b-56 zijn wel diverse perikopen afgebakend: Uitzending van de twaalf leerlingen; De dood van Johannes; Het teken van de broden en Naar de overkant van het meer. Het zijn perikoopopschriften die zo veel mogelijk zijn ontleend aan de tekst en die zo kort en zakelijk mogelijk de inhoud weergeven.