Tien geboden of tien woorden? [Ex. 20:1-17]
In de Hebreeuwse tekst van Exodus 20:1 wordt gesproken over de devarim (woorden) die God tot het volk spreekt. Naar aanleiding daarvan wordt de tekst van Exodus 20:1-17 ook wel aangeduid als ‘tien woorden’ of ‘decaloog’. In de Nieuwe Bijbelvertaling is gekozen voor het traditionelere ‘tien geboden’, omdat in het Nederlands ‘woord’ in het Nederlands niet in de zin van ‘uitspraak’ gebruikt wordt. In de passage van de tien geboden is sprake van veel meer dan tien woorden. Bovendien gaat het om niet-vrijblijvende regels. De aanduiding ‘tien geboden’ is dan ook adequater dan ‘tien woorden’ (al zou het omslachtiger ‘tien ge- en verboden’ in principe nog correcter zijn).