Structuur [Ex. 20:1-17]
Al van oudsher (zie bijv. Deuteronomium 4:1) is sprake van ‘de tien geboden’, maar de telling loopt in verschillende tradities uiteen: in de joodse traditie wordt Exodus 20:2 als eerste gebod geteld en worden 20:3 en 20:4 als één gebod gerekend, in de christelijke traditie begint de telling bij 20:3. In de Lutherse traditie worden Exodus 20:3 en 20:4 als het eerste gebod samengenomen, evenals in oudere rooms-katholieke vertalingen; door 20:17 te splitsen in een verbod met betrekking tot het huis en een verbod met betrekking tot de vrouw van een ander worden toch tien geboden geteld. De indeling in de Nieuwe Bijbelvertaling is gelijk aan die in de NBG-vertaling 1951 en veel moderne vertalingen.