Boektitel [Pred.]
Het bijbelboek Prediker heeft in andere vertalingen soms een andere naam. Een andere mogelijkheid voor de naamgeving van dit bijbelboek kan bijvoorbeeld zijn: Kohelet, naar de onvertaalde Hebreeuwse benaming Qohelet. Een bezwaar dat tegen de naam Prediker kan worden aangevoerd, is namelijk dat het woord ‘prediker’ doet denken aan een voorganger in een christelijke context. Het woord is ontleend aan de vertaling van Luther van het Hebreeuwse woord Qohelet. Daarmee wordt de oorspronkelijke betekenis niet goed weergegeven. Waarschijnlijk is het woord qohelet een aanduiding van een bepaalde functie in de Joodse gemeenschap na de Babylonische ballingschap geweest. Mogelijk is deze term vervolgens gebruikt als de naam van een bepaalde persoon als erkenning voor het gezag dat hij genoot in de kring van de ‘wijzen’ waarin hij leefde en werkte.
Toch is gekozen voor de benaming Prediker, omdat deze benaming in Nederlandse bijbelvertalingen algemeen bekend is. Daarnaast kent de benaming Kohelet nog een aantal bezwaren: door een on-Nederlandse klemtoonpositie is dit woord moeilijk lees- en uitspreekbaar. Ook kan het verwarring opleveren omdat de proloog van Prediker, als het boek Kohelet zou heten, zou luiden: ‘Hier volgen de woorden van Kohelet, zoon van David en koning in Jeruzalem’. Lezers zouden Kohelet dan op kunnen vatten als een eigennaam van een koning in Jeruzalem, terwijl dat niet de bedoeling is. Vanwege de algemene bekendheid met de naam heet het bijbelboek ook in de Nieuwe Bijbelvertaling Prediker.