Structuur [Pred. 3:1-8]
Het gedicht in Prediker 3:1-8 bestaat uit veertien tegenstellingen, waarbij in elk vers twee paar tegenstellingen wordt beschreven. Binnen de verzen valt semantische verwantschap van deze paren waar te nemen. De volgorde van het positieve en negatieve deel van de tegenstellingen wisselt.