[Luc. 14:25-27]
25Grote mensenmenigten trokken met Jezus mee. Hij wendde zich tot hen en zei: 26‘Wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder» en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn. 27Wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt, kan niet mijn leerling zijn.
Uit: Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap
[Luc. 14:26] ‘breekt met zijn vader en moeder’ [...]
‘Breken met’ is de vertaling van het Griekse werkwoord miseô. In de NBG-vertaling 1951 werd vertaald met ‘haten’: ‘Indien iemand tot Mij komt, en niet haat zijn vader en moeder ...’. Het Griekse werkwoord miseô is een krachtig woord. Hier wordt echter niet het actieve ‘haten’ van iemand of haat uitdragen jegens iemand bedoeld. De vertaling met ‘haten’ is hier te zwaar. Het gaat om de bereidheid om het meest dierbare op te geven, van minder belang te achten. Deze betekenis is ook in andere vertalingen soms te vinden. In Franse vertalingen wordt wel préférer, ‘voorkeur geven’, vertaald, en een Duitse vertaling heeft ‘gering achten’. In sommige andere vertalingen wordt de uitspraak nog sterker afgezwakt. Zo vertaalt Het Boek ‘Wie bij Mij wil horen, moet meer van Mij houden dan …’ (net als een Engelse vertaling: ‘love me more than ...’). Hier lijkt Lucas 14:26 te zijn aangepast aan Matteüs 10:37. Dit is echter weer een te zwakke vertaling van miseô.