Over deze site

NBV.nl is een website van het Nederlands Bijbelgenootschap over de Nieuwe Bijbelvertaling. De site bevat tevens links naar andere NBG-sites en -webpagina's die met de NBV te maken hebben.

Voor informatie over hoe het NBG omgaat met de privacy van websitebezoekers: klik hier.