Correcties

Op en onder deze pagina kunt u enige informatie vinden over een aantal correcties die sinds najaar 2004 in de tekst en/of in bepaalde edities van de Nieuwe Bijbelvertaling zijn doorgevoerd. (Het gaat hierbij overigens niet om een uitputtend overzicht van geconstateerde en gecorrigeerde kwesties.)