Vertaaltransformatie

Bij vertalen treden altijd verschuivingen op tussen brontekst en doeltekst. Deze zogenoemde vertaaltransformaties zijn onvermijdelijk, vanwege de grote verschillen die tussen twee taalsystemen overbrugd moeten worden. Heel algemeen zijn er vijf vertaaltransformaties te onderscheiden: omzetting, verandering, toevoeging, weglating en semantische herverdeling. In een enkel geval komen de transformaties afzonderlijk voor, maar in de meeste gevallen komen zij voor in een complexe combinatie. Daarbij zetten bepaalde vertaalkeuzes soms een keten van transformaties in gang. Een vertaalmethode waarbij geen of onvoldoende transformaties worden toegepast levert een onnatuurlijk of onbegrijpelijk Nederlands op. Dit is een vertaling waar het origineel nog doorheen te lezen is.

Literatuur
A. Langeveld, Vertalen wat er staat, Amsterdam 1994.