Stijl [Op. 21:1-22:5]
De stijl van de Griekse tekst is tamelijk eenvoudig, met vaak korte simpele zinnen en veel herhaling van woorden en woordgroepen. In grammaticaal opzicht is de tekst soms zelfs gebrekkig (zie bijvoorbeeld de aantekening bij ‘zijn’ in Openbaring 21:1 en de aantekening bij ‘een levensboom’ in Openbaring 22:2). In de Nieuwe Bijbelvertaling zijn storende grammaticale fouten niet als zodanig in de vertaling opgenomen, maar wel is steeds geprobeerd de vertaling stilistisch niet mooier te maken dan het origineel.