De vertaling van amen legô humin (‘voorwaar, ik zeg u’) [Mat.; Marc.; Luc.; Joh.]
In de synoptische evangeliën leidt Jezus zijn woorden meer dan eens in met legô humin of amen legô humin. In het Johannesevangelie gebeurt dit vele malen met amen amen legô humin.
De vertaling van deze formuleringen is in de Nieuwe Bijbelvertaling als volgt op elkaar afgestemd:
  • lego humin: ‘Ik zeg u/jullie’
  • amen lego humin: ‘Ik verzeker u/jullie’
  • amen amen lego humin: ‘Waarachtig, ik verzeker u/jullie’
Zowel in het Grieks als in het Nederlands is de formulering toenemend krachtig.