Het woord euthus (‘terstond’) in Marcus [Marc.]
Het woord euthus (‘rechtstreeks’, ‘direct’, ‘onmiddellijk’; traditioneel vertaald met ‘terstond’) wordt door Marcus veelvuldig gebruikt. In de Nieuwe Bijbelvertaling krijgt het niet één standaardweergave, maar uiteenlopende vertalingen zoals ‘meteen’, ‘meteen daarna’, ‘direct’, ‘zodra …’, ‘op het moment dat’.
Het woord euthus functioneert niet altijd op dezelfde manier. Soms heeft het een echt adverbiale betekenis (Marcus 1:28, 6:25, 7:25 en 14:45). Meestal echter wordt euthus gebruikt waar men eerder ‘toen’ of ‘daarna’ zou verwachten (Marcus 1:12, 1:29, 6:27, 8:10) of waar men helemaal niets verwacht en euthus eerder storend werkt dan betekenisvol (Marcus 1:20, 1:21, 1:23, 1:30, 2:12, 5:42b). Sommigen menen dat euthus in die gevallen louter een verbindingswoord zonder specifieke betekenis is: ‘toen’, ‘daarna’. Maar dat is een verkeerde conclusie. Hoewel men het gebruik van euthus in Marcus als bovenmatig kan kenschetsen, heeft het in de meeste wel degelijk een specifieke betekenis.
Zie voor meer informatie ‘Vertaalaantekeningen bij het oecumenisch leesrooster (5),’ in: Met Andere Woorden 27(4), 2008, pp. 31-36.