Perikoopindeling [Marc. 7:24-37]
In de Nieuwe Bijbelvertaling vormt Marcus 7:24-37 één perikoop. Terwijl de eerste episode (7:24-30) zich afspeelt in Tyrus, lezen we in het direct aansluitende 7:31: ‘Hij vertrok weer uit de omgeving van Tyrus en ging via Sidon naar het meer van Galilea, dwars door het gebied van Dekapolis.’ Dit vormt de inleiding op een episode die zich afspeelt in Dekapolis (Marcus 7:31-37). De verschillende plaatsaanduidingen komen terug in de perikooptitel ‘Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis’.
In andere vertalingen wordt deze tekst meestal in tweeën gedeeld. Het eerste deel, Marcus 7:24-30, handelt over het geloof van de Syro-Fenicische vrouw en het tweede deel, 7:31-37, over de genezing van een dove man.