Stijl [1 Sam.]
Kenmerkend voor de narratieve gedeelten in 1 Samuel (en 2 Samuel en 1 Koningen 1-2) is de levendigheid. De scènes zijn afwisselend en de tekst wordt gekenmerkt door talrijke dialogen. De dialogen zijn soms wijdlopig, soms juist snel en flitsend, en ze geven inzicht in de gemoedstoestand van de personages, waarover in de vertellerstekst meestal niets wordt meegedeeld. In de vertellerstekst is over het algemeen ook geen oordeel over de beschreven gebeurtenissen te vinden. De boodschap moet de lezer uit het verhaal zelf afleiden.
Allerlei motieven keren al dan niet met kleine variaties terug, in 1 Samuel 16-19 keert bijvoorbeeld het motief van een door God gestuurde kwade geest herhaaldelijk terug.