Genre en tekstfunctie [1 Sam.; 2 Sam.; 1 Kon. 1-2]
Binnen het literaire corpus 1 Samuel, 2 Samuel en 1 Koningen 1-2 zijn verschillende genres te onderscheiden. Het grootste deel van de tekst bestaat uit verhalen over de opkomst en ondergang van de eerste koningen van Israël over hun onderlinge strijd en over hun privéleven. Tegelijkertijd zijn er ook gedichten en gebeden op natuurlijke wijze in de teksten geïntegreerd. De verhalen dienen meerdere doelen. Ze willen de lezer een mooi geformuleerd verhaal bieden, ze beschrijven de geschiedenis van Saul en David en ze hebben ook een religieus-ethische boodschap: de lezer kan uit de tekst een moraal afleiden, over wat wel en niet ‘goed is in de ogen van de HEER’. De auteur verwoordt deze boodschap overigens minder expliciet dan de auteur van bijvoorbeeld Kronieken. (Zie ook Stijl [1 Samuel, etc.] en Taalregister en toon [1 Sam. 16-23].)
In de Nieuwe Bijbelvertaling is geprobeerd die verschillende functies recht te doen: ook in vertaling gaat het om veelzeggende, levendige verhalen. Opbouw en structuur van de tekst, de dialogen (zie Stijl [1 Samuel, etc.]) en de opvallende herhalingen van motieven hebben veel aandacht gekregen bij het vertalen.