Taalregister en toon [1 Sam. 16-23]
Binnen de samenhangende boeken 1 Samuel, 2 Samuel en 1 Koningen 1-2 verschillen het taalniveau en de toon van de tekst van genre tot genre. Meer nog dan in andere gedeelten van deze bijbelboeken worden de personages in 1 Samuel 16-23 gekarakteriseerd door middel van dialogen. De dialogen maken de tekst levendig, met sterke wisselingen in het taalgebruik. Waar de vertellerstekst over het algemeen neutraal en sober is, is het register in de gesproken teksten meer emotioneel gekleurd: overredend, verontwaardigd, plechtig, verontrust etc.