De NBV en de NBG-vertaling 1951

Tussen het verschijnen van de NBG-vertaling 1951 en de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) zit ruim vijftig jaar. En de kloof is nog groter dan op het eerste gezicht lijkt, want de eerste voorbereidingen voor de NBG 1951 werden al in 1911 getroffen. In de tussentijd is de taal veranderd. Bovendien wilde de NBG 1951 niet te ver afstaan van de Statenvertaling. De taal van de NBG 1951 is tegenwoordig niet zo toegankelijk meer.

Een ander verschil is, dat de NBV meer heeft gedaan met de uiteenlopende taalniveaus in de brontekst. Bijvoorbeeld: in een tekst met veel jargon, gebruikt de vertaling in de NBV ook jargon. Ook stijl is van belang bij het vertalen, bijvoorbeeld of iets zakelijk of poëtisch geschreven is, levendig of langdradig verteld wordt. Bij de NBG 1951 had men daar minder aandacht voor. Vergelijk bijvoorbeeld Genesis 20:1-2 in beide vertalingen.