De NBV en de Groot Nieuws Bijbel

Zowel de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) als de Groot Nieuws Bijbel (GNB) hebben veel aandacht voor de doeltaal (het Nederlands). Toch zijn het twee heel verschillende vertalingen. Dat heeft te maken met het verschil in doelstelling en doelgroep.

De GNB is een bijbelvertaling in omgangstaal, vooral bedoeld voor niet-kerkelijke lezers. Daarom worden bepaalde moeilijke begrippen in de vertaling uitgelegd. De NBV is juist óók bedoeld voor het gebruik in de kerk; de vertaling moet in de liturgie gelezen kunnen worden. In de vertaalmethode van de NBV is eveneens aandacht voor de doeltaal, maar er wordt niet veel uitgelegd in de vertaling en er komen moeilijke woorden in voor. De vertaling laat zich dus goed lezen door de ‘geoefende lezer’. Bovendien schenkt de NBV meer aandacht aan tekstkenmerken van de brontekst, zoals de stijl en het taalniveau: die moeten eveneens in de vertaling tot hun recht komen. Vergelijk bijvoorbeeld Psalm 8:4-7 in beide vertalingen.