De NBV en de Bijbel in Gewone Taal

Zowel de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) als de Bijbel in Gewone Taal (BGT) zijn complete vertalingen uit het Hebreeuws en Grieks, die in hun weergave veel aandacht hebben voor de doeltaal, het Nederlands. Beide vertalingen willen de betekenis van de tekst zo goed mogelijk overbrengen aan de lezer. Maar er zijn verschillen in de manier waarop de vertalingen dat doen. 

De NBV is een vertaling in natuurlijk Nederlands. Dat wil zeggen dat de vertaling moet voldoen aan alle eisen die het Nederlands stelt (grammaticaal en stilistisch), maar ook dat alle mogelijkheden die het Nederlands biedt, benut mogen worden. Afhankelijk van de brontekst kunnen de taalniveaus in de NBV nogal verschillen. Sommige teksten zijn eenvoudig, andere weelderig of poëtisch. Af en toe is het taalgebruik onomwonden, in andere gevallen juist verhullend. Het voordeel van die brede bandbreedte van het Nederlands is de mogelijkheid om literaire kenmerken van de brontekst in de vertaling weer te geven. De taal kan beeldend zijn en nuances kunnen tot hun recht komen.

De BGT is een vertaling die consequent in alle teksten kiest voor gewone taal. Gewone taal is het beste te omschrijven als de taal die we allemaal gebruiken als we iets willen vertellen of uitleggen. In de BGT worden bekende woorden gebruikt, zijn de zinnen niet te lang en niet ingewikkeld. De tekst is duidelijk opgebouwd, zodat ook duidelijk is wat de zinnen met elkaar te maken hebben.  Kortom, in de BGT staan duidelijkheid en begrijpelijkheid altijd voorop. Het voordeel van de gewone taal van de BGT is de duidelijkheid van de tekst. De lezer wordt direct aangesproken en kan zich door de bekende woorden makkelijk vertrouwd voelen met de tekst.

Het meest in het oog lopende verschil tussen de BGT en de NBV is de indeling van de tekst. In de BGT is de tekst verdeeld in korte stukken waarboven steeds een kopje staat. Dat maakt de tekst overzichtelijk. De kopjes zijn een hulpmiddel om de tekst beter te begrijpen. Alle hoofdkoppen en tussenkoppen samen, geven een korte samenvatting van de tekst. De kopjes geven de lezer zo houvast bij het lezen.

In de NBV hebben de tussenkoppen een andere functie. De perikopen zijn in het algemeen lang en de kopjes zijn bedoeld om de grotere literaire structuur duidelijk te maken. De lezer wordt in de NBV uitgenodigd om grotere tekstgedeelten achter elkaar te lezen.