Correcties Tanach

In de Tanach-herdruk van medio 2015 zijn diverse correcties doorgevoerd in de tekst van de Nieuwe Bijbelvertaling. Hieronder treft u een overzicht aan.

1. Bijbeltekst

Plaats Oud Nieuw
Genesis/Beresjiet 24:10 naar Aram Naharajim, de stad van Nachor naar Aram Naharajim, naar de stad van Nachor
Exodus/Sjemot 38:26 volgens het ijkgewicht volgens het ijkgewicht van het heiligdom
Numeri/Bemidbar 32:34-36 Jogbeha Jogboha
Deuteronomium/Devariem 33:17 het zijn de duizenden van Efrajim,/ de tienduizenden van Menasje het zijn Efrajims tienduizenden/ en de duizenden van Menasje
Jozua/Jehosjoea 13:12 uitgeroeid verdreven
Jozua/Jehosjoea 13:13 roeide de Gesjoerieten en de Maächatieten niet uit verdreef de Gesjoerieten en de Maächatieten niet
Jozua/Jehosjoea 23:5 verdrijven en uitroeien. Dan kunt u hun land uit hun land verdrijven. Dan kunt u het
Jozua/Jehosjoea 23:9 roeide grote en machtige volken voor u uit verdreef grote en machtige volken voor u
Jozua/Jehosjoea 23:12-13 voor u uitroeien voor u verdrijven
Rechters/Sjoftiem 8:11 Jogbeha Jogboha
1 Samuel/Sjmoëel 2:8 De zwakke en de arme helpt hij overeind,/ hij haalt hen uit het stof en uit het slijk/ Tussen de edelen zet hij hen neer, Hij verheft uit het stof wie berooid is,/ uit het vuil tilt hij op wie alles ontbeert./ Hij laat hen wonen bij hooggeplaatsten,
1 Samuel/Sjmoëel 27:9 runderen en kamelen runderen, ezels en kamelen
2 Samuel/Sjmoëel 7:23 dat u hebt bevrijd dat u uit Mitsrajim hebt bevrijd
2 Samuel/Sjmoëel 14:1 opperbevelhebber Joav Joav, de zoon van Tseroeja,
1 Koningen/Melachiem 1:19 Joav, de zoon van Tseroeja, opperbevelhebber Joav
1 Koningen/Melachiem 19:14 uw profeten vermoord uw profeten gedood
2 Koningen/Melachiem 20:5 koning vorst
Jesaja/Jesjaja 41:19 olijf olijfwilg
Jesaja/Jesjaja 41:19 kamperfoelie sneeuwbal
Jesaja/Jesjaja 60:13 kamperfoelie sneeuwbal
Psalmen/Tehiliem 104:27 brood voedsel
Psalmen/Tehiliem 145:15 brood voedsel
Spreuken/Misjlee 21:8 vreemdeling bedrieger
1 Kronieken/Divree Hajamiem 2:44 Jorkeam Jorkoam
1 Kronieken/Divree Hajamiem 7:9 22.200 weerbare mannen 20.200 weerbare mannen
1 Kronieken/Divree Hajamiem 17:21 dat u hebt bevrijd dat u uit Mitsrajim hebt bevrijd
1 Kronieken/Divree Hajamiem 21:2 van Dan tot Beëer Sjeva van Beëer Sjeva tot Dan
1 Kronieken/Divree Hajamiem 27:20 oostelijke helft westelijke helft

2. Noten

Plaats Oud Nieuw
Geneis/Beresjiet 25:26 [noot] ekev akeev
Jozua/Jehosjoea 15:28 [noot] MT: ‘de steden’. MT: ‘en Bizjotja’.
Jozua/Jehosjoea 19:29 [noot] Volgens de Septuaginta (lezing van handschrift B). Voorgestelde lezing ondersteund door de Septuaginta.
Jesaja/Jesjaja 1:31 [noot] Volgens een Qumran-handschrift. Voorgestelde lezing ondersteund door een Qumran-handschrift.
Jesaja/Jesjaja 3:10 [noot] Volgens de Septuaginta. Voorgestelde lezing.
Jesaja/Jesjaja 9:16 [noot] Volgens de Septuaginta. Volgens een Qumran-handschrift.
Jesaja/Jesjaja 9:19 [noot] Volgens de Targoem. Voorgestelde lezing ondersteund door de Targoem.
Jesaja/Jesjaja 38:17 [noot] Volgens de Septuaginta. Volgens de Vulgata.
Jeremia/Jirmeja 49:1 [noot] Volgens sommige oude vertalingen. Volgens de oudste vertalingen.
Jeremia/Jirmeja 49:3 [noot] Volgens sommige oude vertalingen. Volgens de oudste vertalingen.