Naam Inclusief Aantal Eerste vindplaats OT Eerste vindplaats DC Eerste vindplaats NT
Quartus 1 Romeinen 16:23
Quintus 1 2 Makkabeeën 11:34
Quirinius 1 Lucas 2:2