NaamInclusiefAantalEerste vindplaats OTEerste vindplaats DCEerste vindplaats NT
Habakuk6Habakuk 1:1Toevoegingen aan Daniël C:33
Hachirot1Numeri 33:8
Hadad12Genesis 36:35
Hadadezer192 Samuel 8:3
Hadad-Rimmon1Zacharia 12:11
Hadar1Genesis 36:39
Hadassa1Ester 2:7
Hadoram4Genesis 10:27
Haëzelrots11 Samuel 20:19
Hagar17Genesis 16:1Galaten 4:24
Haggai11Ezra 5:1
HagriHagriet; Hagritisch41 Kronieken 5:10
Hakkatan1Ezra 8:12
Hakkos61 Kronieken 24:101 Makkabeeën 8:17
Halikarnassus11 Makkabeeën 15:23
Halloches2Nehemia 3:12
Ham1Genesis 14:5
Haman104Ester 3:1Ester (Grieks) A:17
HamatHamatiet28Genesis 10:181 Makkabeeën 12:25
Hamat-Soba12 Kronieken 8:3
Hammedata11Ester 3:1Ester (Grieks) A:17
Hanna191 Samuel 1:1Lucas 2:36
Happisses11 Kronieken 24:15
Hara11 Kronieken 5:25
Haran6Genesis 11:26
Harar52 Samuel 23:11
Har-Cheres1Rechters 1:35
Haribla1Numeri 34:11
Harmagedon1Openbaring 16:16
Harmon1Amos 4:3
Haroë11 Kronieken 2:52
Haror11 Kronieken 11:27
Harum11 Kronieken 4:8
Hasem31 Kronieken 11:34
Hasor13Jozua 11:1Tobit 1:2
Hasselelponi11 Kronieken 4:3
Hassenua21 Kronieken 9:7
Hassobeba11 Kronieken 4:8
Hatach5Ester 4:5
Hauran2Ezechiël 47:16
Hazaël251 Koningen 19:15
HebreeërHebreeën26Genesis 14:132 Korintiërs 11:22
Hebreeuws140Genesis 2:5Judit 10:12Johannes 5:2
HebronHebronvallei67Genesis 13:181 Makkabeeën 5:65
Hegai3Ester 2:3
Hegemonides12 Makkabeeën 13:24
Helem11 Kronieken 7:35
Heliodorus132 Makkabeeën 3:7
Heliopolis5Genesis 41:45
Helkia1Judit 8:1
Hemam1Genesis 36:22
Heman171 Koningen 5:11
Hena32 Koningen 18:34
Henoch16Genesis 4:17Sirach 44:15Lucas 3:37
Herakles22 Makkabeeën 4:19
Hermas1Romeinen 16:14
Hermes2Handelingen 14:12
Hermogenes12 Timoteüs 1:15
HermonHermongebergte; Hermonmassief15Deuteronomium 3:8Sirach 24:13
Herodes45Matteüs 2:1
Herodias8Matteüs 14:3
Herodion1Romeinen 16:11
Hesli1Lucas 3:25
HethietHethitisch54Genesis 15:20
Hiddai12 Samuel 23:30
Hiërapolis1Kolossenzen 4:13
Hiëronymus12 Makkabeeën 12:2
Hillel1Rechters 12:13
Hinnomdal12Jozua 15:8
Hizkia892 Koningen 16:20Sirach 48:16Matteüs 1:9
Hod11 Kronieken 7:37
Hodawja41 Kronieken 3:24
Hodewa1Nehemia 7:43
Hodia61 Kronieken 4:19
Hoham1Jozua 10:3
Holofernes56Judit 2:4
Homam11 Kronieken 1:39
Hoog-Bet-Choron3Jozua 16:5
Hor8Numeri 20:22
Horam1Jozua 10:33
Horeb20Exodus 3:1Sirach 48:7
Hosaäja2Jeremia 42:1
Hosaja1Nehemia 12:32
Hosama11 Kronieken 3:18
Hosea22Numeri 13:8Romeinen 9:25
Hotir21 Kronieken 25:4
Hydaspes1Judit 1:6
Hymeneüs21 Timoteüs 1:20
Hyrkanus12 Makkabeeën 3:11