NaamInclusiefAantalEerste vindplaats OTEerste vindplaats DCEerste vindplaats NT
Ebal9Genesis 36:23
Ebed3Rechters 9:26
Ebed-Melech5Jeremia 38:7
Eben-Haëzer31 Samuel 4:1
Eber16Genesis 10:21Lucas 3:35
Ebes1Jozua 19:20
Ebjasaf31 Kronieken 6:8
Ebron1Jozua 19:28
Echi1Genesis 46:21
Echud11 Kronieken 8:6
Eden20Genesis 2:4
Eder4Jozua 15:21
Edna13Tobit 7:2
EdomEdomiet133Genesis 25:30
Edreï8Numeri 21:33
Efa5Genesis 25:4
Efai1Jeremia 40:8
Efer4Genesis 25:4
Efes-Dammim11 Samuel 17:1
EfezeEfeziër23Handelingen 18:19
Eflal21 Kronieken 2:37
Efod1Numeri 34:23
EfraïmEfraïmiet; Efraïmpoort201Genesis 41:52Judit 6:2Johannes 11:54
EfratEfratiet11Genesis 35:16
Efrata5Jozua 15:59
Efron14Genesis 23:81 Makkabeeën 5:46
Egla22 Samuel 3:5
Eglaïm1Jesaja 15:8
Eglat-Selisia2Jesaja 15:5
Eglon15Jozua 10:3
Egrebel1Judit 7:18
EgypteEgyptenaar; Egyptisch774Genesis 12:9Tobit 8:3Matteüs 2:13
Ehud10Rechters 3:6
Ekbatana11Ezra 6:2Tobit 3:7
Eker11 Kronieken 2:27
Ekron22Jozua 13:3
El1Genesis 33:20
Ela16Genesis 36:41
Elad11 Kronieken 7:21
Elada11 Kronieken 7:20
Elale5Numeri 32:3
ElamElamiet29Genesis 10:22
Elasa71 Kronieken 2:391 Makkabeeën 9:5
Elat7Deuteronomium 2:8
Elazar111 Samuel 7:1
El-Berit1Rechters 9:46
Elchanan42 Samuel 21:19
Eldaä2Genesis 25:4
Eldad2Numeri 11:26
Eleazar79Exodus 6:23Sirach 45:23Matteüs 1:15
Elef1Jozua 18:28
Eleuterus21 Makkabeeën 11:7
Eli451 Samuel 1:3Matteüs 27:46
Elia1361 Koningen 17:1Judit 8:1Matteüs 11:14
Eliab21Numeri 1:9Judit 8:1
Eliam22 Samuel 11:3
Eliata21 Kronieken 25:4
Elichoref11 Koningen 4:3
Elidad1Numeri 34:21
Eliël101 Kronieken 5:24
Eliënai11 Kronieken 8:20
Eliëzer15Genesis 15:2Lucas 3:29
Elifal11 Kronieken 11:34
Elifaz20Genesis 36:4
Elifelehu21 Kronieken 15:18
Elifelet82 Samuel 5:16
Elihu111 Samuel 1:1
Elika12 Samuel 23:25
Elim6Exodus 15:27
Elimelech6Ruth 1:2
Elisa126Genesis 10:4Sirach 48:11Lucas 4:27
Elisabet9Lucas 1:5
Elisafan4Numeri 3:30
Elisafat12 Kronieken 23:1
Elisama17Numeri 1:10
Eliseba1Exodus 6:23
Elisua22 Samuel 5:15
Elisur5Numeri 1:5
Eliud2Matteüs 1:14
Eljachba22 Samuel 23:32
Eljada42 Samuel 5:16
Eljakim162 Koningen 18:18Matteüs 1:13
Eljasaf6Numeri 1:14
Eljasib161 Kronieken 3:24
Eljoënai91 Kronieken 3:23
Elkana22Exodus 6:24
Elkos1Nahum 1:1
Ellasar2Genesis 14:1
Elmadan1Lucas 3:28
Elnaäm11 Kronieken 11:46
Elnatan72 Koningen 24:8
Eloï2Marcus 15:34
ElonEloniet8Genesis 26:34
Elon-Bet-Chanan11 Koningen 4:9
Elpaäl31 Kronieken 8:11
El-Paran1Genesis 14:6
Elpelet11 Kronieken 14:5
Elsafan2Exodus 6:22
Elteke2Jozua 19:44
Eltekon1Jozua 15:59
Eltolad2Jozua 15:30
Eluzai11 Kronieken 12:6
Elymaïs2Tobit 2:10
Elymas2Handelingen 13:8
Elymeeër1Judit 1:6
Elzabad21 Kronieken 12:13
Emek-Beracha22 Kronieken 20:26
Emek-Kesis1Jozua 18:21
Emiet3Genesis 14:5
Emmaüs51 Makkabeeën 3:40Lucas 24:13
Enaïm2Genesis 38:14
EnakEnakiet15Numeri 13:22
Enam1Jozua 15:34
Enan5Numeri 1:15
En-Chadda1Jozua 19:21
En-Chasor1Jozua 19:37
Endor3Jozua 17:11
Eneas2Handelingen 9:33
En-Eglaïm1Ezechiël 47:10
En-Gannim3Jozua 15:34
Engedi8Jozua 15:62Sirach 24:14
En-Hakkore3Rechters 15:19
En-Mispat1Genesis 14:7
Enon1Johannes 3:23
Enos7Genesis 4:26Lucas 3:38
En-Rimmon1Nehemia 11:29
En-Tappuach3Jozua 17:7
Epafras3Kolossenzen 1:7
Epafroditus3Filippenzen 2:18
Epenetus1Romeinen 16:5
Epifanes101 Makkabeeën 1:10
Er10Genesis 38:3Lucas 3:28
EranEraniet2Numeri 26:36
Erastus3Handelingen 19:22
Eres-Kabul31 Koningen 9:13
EriEriet3Genesis 46:16
Esan1Jozua 15:52
Esarhaddon72 Koningen 19:37Tobit 1:21
Esau102Genesis 25:181 Makkabeeën 5:3Romeinen 9:13
Esbaäl21 Kronieken 8:33
Esban2Genesis 36:26
Esbon2Genesis 46:16
Esdrelon4Judit 1:8
Esdris12 Makkabeeën 12:36
Esek2Genesis 26:20
Esem3Jozua 15:29
Eser5Genesis 36:21
Esjon-Geber7Numeri 33:35
EskolEskoldal6Genesis 14:13
Esniet12 Samuel 23:8
Esora1Judit 4:4
Estaol7Jozua 15:33
Estemoa6Jozua 15:50
Ester107Ester 2:1Ester (Grieks) 2:1
Eston21 Kronieken 4:11
Etam10Exodus 13:20
Etan81 Koningen 5:11
Etbaäl11 Koningen 16:31
Eter2Jozua 15:42
EthiopiëEthiopiër9Judit 1:10Handelingen 8:25
Et-Kasin1Jozua 19:13
Etnan11 Kronieken 4:7
Etni11 Kronieken 6:26
Eubulus12 Timoteüs 4:21
Euergetes1Sirach (Woord vooraf)
Eufraat44Genesis 2:14Judit 1:6Openbaring 9:14
Eumenes11 Makkabeeën 8:8
Eunike12 Timoteüs 1:5
Euodia1Filippenzen 4:2
Eupator61 Makkabeeën 6:17
Eupolemus21 Makkabeeën 8:17
Eurakylon1Handelingen 27:14
Eutychus1Handelingen 20:9
Eva7Genesis 3:20Tobit 8:62 Korintiërs 11:3
Ewi2Numeri 31:8
Ewil-Merodach42 Koningen 25:27
Ezbai11 Kronieken 11:37
Ezechiël8Ezechiël 1:1Sirach 49:7
Ezer51 Kronieken 4:4
Ezra301 Kronieken 4:17
Ezrachiet31 Koningen 5:11
Ezri11 Kronieken 27:26