NaamInclusiefAantalEerste vindplaats OTEerste vindplaats DCEerste vindplaats NT
Dabbeset1Jozua 19:11
Daberat3Jozua 19:12
Dafne8Jeremia 2:16Judit 1:9
Dagon10Rechters 16:231 Makkabeeën 10:83
Dalfon2Ester 9:7Ester (Grieks) 9:7
Dalmanuta1Marcus 8:10
Dalmatië12 Timoteüs 4:10
Damaris1Handelingen 17:34
Damascus67Genesis 14:15Judit 1:7Handelingen 9:2
DanDaniet; Danitisch; Danpoort?Genesis 14:14Tobit 1:5
Daniël1181 Kronieken 3:1Toevoegingen aan Daniël A:1Matteüs 24:15
Dan-Jaän12 Samuel 24:6
Danna1Jozua 15:49
Dara11 Kronieken 2:6
Darda11 Koningen 5:11
Darius27Ezra 4:41 Makkabeeën 1:1
Darkon2Ezra 2:56
Datan11Numeri 16:1Sirach 45:18
Datema21 Makkabeeën 5:9
DavidDavidsburcht1075Ruth 4:17Tobit 1:4Matteüs 1:1
Debir11Jozua 10:3
DeboraDeborapalm17Genesis 35:8Tobit 1:8
DedanDedaniet12Genesis 10:7
Dekapolis4Matteüs 4:25
Delaja71 Kronieken 3:24
Delila12Rechters 16:1
Delos11 Makkabeeën 15:23
Demas3Kolossenzen 4:14
Demetrius591 Makkabeeën 7:1Handelingen 19:24
Demofon12 Makkabeeën 12:2
Derbe5Handelingen 14:6
Dessaü12 Makkabeeën 14:16
Deüel6Numeri 1:14
Dibla1Ezechiël 6:14
Diblaïm1Hosea 1:3
Dibon9Numeri 21:30
Dibon-Gad2Numeri 33:45
Dibri1Leviticus 24:11
Difat11 Kronieken 1:6
Dikè1Handelingen 28:4
Dikla2Genesis 10:27
Dilan1Jozua 15:38
Dimna1Jozua 21:35
Dimon2Jesaja 15:9
Dimona1Jozua 15:22
Dina9Genesis 30:21
Dinhaba2Genesis 36:32
Dionysius1Handelingen 17:34
Dionysus32 Makkabeeën 6:7
Dioscuren1Handelingen 28:11
Diotrefes13 Johannes 1:9
Disan7Genesis 36:21
Dison9Genesis 36:21
Di-Zahab1Deuteronomium 1:1
Dodai11 Kronieken 27:4
Dodaniet1Genesis 10:4
Dodawahu12 Kronieken 20:37
Dodo5Rechters 10:1
Doëg61 Samuel 21:8
Dofka2Numeri 33:12
Dok11 Makkabeeën 16:15
Dor10Jozua 11:21 Makkabeeën 15:11
Dorkas4Handelingen 9:36
Dorymenes21 Makkabeeën 3:38
Dositeüs5Ester (Grieks) F:11
Dotan8Genesis 37:17Judit 4:6
Dotea1Judit 3:9
Drusilla1Handelingen 24:24
Duma3Genesis 25:14
Dura1Daniël 3:1