NaamInclusiefAantalEerste vindplaats OTEerste vindplaats DCEerste vindplaats NT
BaälBaälsbeeld; Baälsdienst; Baälspriester86Numeri 25:1Romeinen 11:4
Baäla7Jozua 15:9
Baälat3Jozua 19:44
Baälat-Beër1Jozua 19:8
Baäl-Berit2Rechters 8:33
Baäl-Chanan5Genesis 36:38
Baäl-Chasor12 Samuel 13:23
Baäle-Jehuda12 Samuel 6:2
Baäl-Gad3Jozua 11:17
Baäl-Hamon1Hooglied 8:11
Baäl-Hermon2Rechters 3:3
Baälis1Jeremia 40:14
Baäl-Meon3Numeri 32:38
Baäl-Peor2Deuteronomium 4:3
Baäl-Perasim82 Samuel 5:20
Baäl-Salisa12 Koningen 4:42
Baäl-Sefon3Exodus 14:2
Baäl-Tamar2Rechters 20:33
Baäl-Zebub42 Koningen 1:2
Baäna122 Samuel 4:2
Baära11 Kronieken 8:8
Baäseja11 Kronieken 6:25
Babel137Genesis 10:10
Babylon17Jesaja 47:1Toevoegingen aan Daniël B:1Handelingen 7:43
BabyloniëBabyloniër; Babylonisch1782 Koningen 20:12Tobit 14:4
Bacharum11 Kronieken 11:33
Bachriet1Numeri 26:35
Bachurim52 Samuel 3:16
Bagoas6Judit 12:11
Bakbakkar11 Kronieken 9:15
Bakbuk2Ezra 2:51
Bakbukja3Nehemia 11:17
Bakchides291 Makkabeeën 7:1
Bakenor12 Makkabeeën 12:35
Bala1Jozua 19:3
Baladan22 Koningen 20:12
Balak41Numeri 22:1Openbaring 2:14
Balamon1Judit 8:3
Baliet1Numeri 26:38
Bamot2Numeri 21:19
Bamot-Baäl2Numeri 22:41
Bani152 Samuel 23:36
Barabbas11Matteüs 27:16
Barachel2Job 32:2
Barak16Rechters 4:1Hebreeën 11:32
Barchum12 Samuel 23:31
Barea1Ester (Grieks) 9:8
Bariach11 Kronieken 3:22
Barjesus2Handelingen 13:6
Barjona1Matteüs 16:17
Barkos2Ezra 2:53
Barnabas39Handelingen 4:36
Barsabbas2Handelingen 1:23
Bartimeüs1Marcus 10:46
Bartolomeüs4Matteüs 10:3
Baruch26Nehemia 3:20Baruch 1:1
Barzillai122 Samuel 17:27
Basa281 Koningen 15:16
Basan56Numeri 21:33
Basemat7Genesis 26:34
Baskama11 Makkabeeën 13:23
Baslit1Nehemia 7:54
Baslut1Ezra 2:52
Bassebet12 Samuel 23:8
Batane1Judit 1:9
Bat-Gallim1Jesaja 10:30
Bat-Rabbim1Hooglied 7:5
Batseba162 Samuel 11:1
Batsua21 Kronieken 2:3
Bawwai1Nehemia 3:18
Bazan1Ester (Grieks) 1:10
Bealja11 Kronieken 12:6
Bealot1Jozua 15:24
Bebai6Ezra 2:11
Becher5Genesis 46:21
Bechorat11 Samuel 9:1
Bedad2Genesis 36:35
Bedan21 Samuel 12:11
Bedeja1Ezra 10:35
Beëljada11 Kronieken 14:7
Beëlzebul7Matteüs 10:25
Beër2Numeri 21:16
Beëra31 Kronieken 5:6
Beër-Elim1Jesaja 15:8
Beëri2Genesis 26:34
BeërotBeërotiet11Jozua 9:17
Beëstera1Jozua 21:27
Bektilet2Judit 2:21
Bel18Jesaja 46:1Brief van Jeremia 1:40
Bela15Genesis 14:2
Belbaïm1Judit 7:3
Beliar12 Korintiërs 6:15
Belmaïn1Judit 4:4
Belsassar11Daniël 5:1Baruch 1:11
Beltesassar10Daniël 1:7
Ben-Abinadab11 Koningen 4:11
Benai11 Kronieken 24:23
Benaja462 Samuel 8:18
Ben-Ammi3Genesis 19:38
Ben-Chaïl12 Kronieken 17:7
Ben-Chanan11 Kronieken 4:20
Ben-Chesed11 Koningen 4:10
Ben-Chur11 Koningen 4:8
Ben-Deker11 Koningen 4:9
Bene-Berak1Jozua 19:45
Bene-Jaäkan3Numeri 33:31
Ben-Geber11 Koningen 4:13
Benhadad331 Koningen 15:18
Ben-Hinnomdal2Jozua 15:8
Beninu1Nehemia 10:14
BenjaminBenjaminiet; Benjaminitisch; Benjaminpoort193Genesis 35:18Ester (Grieks) A:1Handelingen 13:21
Ben-Oni3Genesis 35:18
Ben-Zochet11 Kronieken 4:20
BeonBeoniet2Numeri 32:3
Beor10Genesis 36:32
Bera1Genesis 14:2
Beracha11 Kronieken 12:3
Beraja11 Kronieken 8:21
Berea91 Makkabeeën 9:4Handelingen 17:1
Berechja121 Kronieken 3:20Matteüs 23:35
Bered2Genesis 16:14
BeriBeriet22 Samuel 20:14
Beria11Genesis 46:17
Beriieten1Numeri 26:44
Bernice3Handelingen 25:13
Berodach-Baladan12 Koningen 20:12
Berota1Ezechiël 47:16
Berotai12 Samuel 8:8
Berseba35Genesis 21:14
Besai5Ezra 2:17
Besaleël9Exodus 31:2
Beser5Deuteronomium 4:43
Besodja1Nehemia 3:6
Besor21 Samuel 30:9
Betach12 Samuel 8:8
Bet-Anat2Jozua 19:38
Betanië12Matteüs 21:17
Bet-Anot1Jozua 15:59
Bet-Araba4Jozua 15:6
Bet-Arbel1Hosea 10:14
Bet-Asbea11 Kronieken 4:21
Bet-Awen4Jozua 7:2
Bet-Azmawet1Nehemia 7:28
Bet-Baäl-Meon1Jozua 13:17
Bet-Bara2Rechters 7:24
Bet-Bassi21 Makkabeeën 9:62
Bet-Biri11 Kronieken 4:31
Bet-Chogla3Jozua 15:6
Bet-Choron14Jozua 10:10Judit 4:4
Bet-Dagon2Jozua 15:41
Bet-Diblataïm1Jeremia 48:22
Bet-Eden1Amos 1:5
Bet-Eked22 Koningen 10:12
Betel83Genesis 12:8Tobit 2:6
Beten1Jozua 19:25
Betesda1Johannes 5:2
Betfage3Matteüs 21:1
Bet-Gader11 Kronieken 2:51
Bet-Gamul1Jeremia 48:23
Bet-Haëmek1Jozua 19:27
Bet-Haësel1Micha 1:11
Bet-Haggan12 Koningen 9:27
Bet-Haggilgal1Nehemia 12:29
Bet-Hajjesimot4Numeri 33:49
Bet-Hakkerem2Nehemia 3:14
Bet-Hammarkabot2Jozua 19:5
Bet-Hammerchak12 Samuel 15:17
Bet-Haram1Jozua 13:27
Bet-Haran1Numeri 32:34
Bet-Hassitta1Rechters 7:22
Bet-Kar11 Samuel 7:11
Bet-le-Afra1Micha 1:10
Bet-Lebaot1Jozua 19:6
Bet-Lechem3Jozua 19:15
Betlehem53Genesis 35:19Matteüs 2:1
Bet-Meon1Jeremia 48:23
Bet-Millo4Rechters 9:6
Bet-Nimra2Numeri 32:34
Betomestaïm2Judit 4:6
Betonim1Jozua 13:25
Bet-Passes1Jozua 19:21
Bet-Pelet2Jozua 15:27
Bet-Peor4Deuteronomium 3:29
Bet-Rafa11 Kronieken 4:12
Bet-Rechob1Rechters 18:28
Betsaïda8Matteüs 11:21
Bet-San11Jozua 17:111 Makkabeeën 5:52
Bet-Semes21Jozua 15:10
Bet-Sur19Jozua 15:581 Makkabeeën 4:29
Bet-Tappuach1Jozua 15:53
Bet-Togarma2Ezechiël 27:14
Betuel12Genesis 22:22
Betul1Jozua 19:4
Betulia22Judit 4:6
Bet-Zacharia21 Makkabeeën 6:32
Bet-Zait11 Makkabeeën 7:19
Betzata3Johannes 5:1
Bezek2Rechters 1:4
BichriBichriet52 Samuel 20:1
Bidkar12 Koningen 9:25
Bigta1Ester 1:10
Bigtan2Ester 2:21
Bigwai6Ezra 2:1
Bikat-Awen1Amos 1:5
Bildad11Job 2:11
Bileam68Numeri 22:12 Petrus 2:15
Bilga51 Kronieken 24:142 Makkabeeën 3:4
Bilgai1Nehemia 10:9
Bilha11Genesis 29:29
Bilhan4Genesis 36:27
Bilsan2Ezra 2:1
Bimhal11 Kronieken 7:33
Bina41 Kronieken 8:37
Binnuï9Ezra 8:33
Birsa1Genesis 14:2
Bir-Zaït11 Kronieken 7:31
Bislam1Ezra 4:7
Bitja21 Kronieken 4:17
Bitron12 Samuel 2:29
Bitynië2Handelingen 16:7
Bizjotja1Jozua 15:28
Bizzeta1Ester 1:10
Blastus1Handelingen 12:20
Boanerges1Marcus 3:17
Boaz27Ruth 2:1Matteüs 1:5
Bocheru21 Kronieken 8:38
Bochim4Rechters 2:1
Bohan4Jozua 15:6
Bor-Asan11 Samuel 30:30
Boraze1Ester (Grieks) 1:10
Boses11 Samuel 14:4
Boskat2Jozua 15:39
Bosor12 Petrus 2:15
Bosorra11 Makkabeeën 5:26
Bosra10Genesis 36:331 Makkabeeën 5:28
Boven-Cilicië1Judit 2:21
Boven-Egypte2Jeremia 44:1
Boven-Galilea2Tobit 1:2
Bozor21 Makkabeeën 5:26
Bubastis1Ezechiël 30:17
Bugatan1Ester (Grieks) 7:9
Bugeeër3Ester (Grieks) A:17
Bukki5Numeri 34:22
Bukkiahu21 Kronieken 25:4
Buna11 Kronieken 2:25
Bunni3Nehemia 9:4
Buz5Genesis 22:21
Buzi1Ezechiël 1:2