Lijst van bijbelse persoons- en plaatsnamen, herziene versie

De Katholieke Bijbelstichting en het Nederlands Bijbelgenootschap hanteren sinds 1968 dezelfde regels voor de spelling van bijbelse namen. De regels zijn te vinden in een uitgave van het Nederlands Bijbelgenootschap: Bijbelse namen. Lijst van bijbelse persoons- en plaatsnamen (vijfde druk, 1988). In de Nieuwe Bijbelvertaling is de spelling van bijbelse namen op sommige punten licht gewijzigd.

In de hier gepresenteerde lijsten zijn de namen van bijbelse personen en plaatsen opgenomen zoals ze worden gebruikt in recente edities van de Nieuwe Bijbelvertaling. (Namen die als geheel uit een vertaling bestaan, b.v. Vispoort, zijn niet opgenomen.)

Klik hiernaast op een beginletter om de lijst te bekijken.