Tekstkeuze

Voor de Nieuwe Bijbelvertaling is gebruikgemaakt van de volgende tekstedities:

K. Elliger en W. Rudolph (red.), Biblia Hebraica Stuttgartensia, Stuttgart 19975.

E. Nestle en K. Aland (red.), Novum Testamentum Graece, Stuttgart 200127.

A. Ralphs, W. Kappler, e.a. (red.), Septuaginta, Vetus Testamentum Graecum auctoritate Academiae Scientiarum Gottingensis editum, verschillende delen, Göttingen 1931-.

Deze keuze is gebaseerd op de Guidelines for Interconfessional Cooperation in Translating the Bible, Rome 1987. Dat geldt ook voor de selectie van deuterocanonieke boeken. De deuterocanonieke boeken die in de Nieuwe Bijbelvertaling zijn opgenomen, zijn boeken die in het Nederlandse taalgebied traditioneel door diverse kerkgenootschappen worden gelezen naast de canonieke boeken van het Oude Testament.