Kerkgenootschappen

Een aantal kerkgenootschappen is betrokken geweest bij het project Nieuwe Bijbelvertaling door het afvaardigen van meelezers of supervisoren. U vindt hier de namen van de betrokken kerken:


1. Algemeen Doopsgezinde Sociëteit
2. Anglicaanse Kerk
3. Broederschap van Pinkstergemeenten*
4. Christelijke Gereformeerde kerken in Nederland
5. Evangelisch-Lutherse kerk in het Koninkrijk der Nederlanden**
6. Evangelische Alliantie Vlaanderen
7. Evangelische Broedergemeente
8. Gereformeerde Gemeenten
9. Gereformeerde Kerken in Nederland**
10. Gereformeerde Kerken in Nederland (Vrijgemaakt)
11. Kerkgenootschap der Zevendedag Adventisten
12. Nederlands Gereformeerde Kerken
13. Nederlandse Hervormde Kerk**
14. Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap
15. Oud-Katholieke Kerk
16. Portugees-Israëlitisch Kerkgenootschap
17. Remonstrantse Broederschap
18. Rooms-Katholieke Kerkprovincie België
19. Rooms-Katholieke Kerkprovincie Nederland
20. Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland
21. Verbond van Liberaal-Religieuze Joden in Nederland
22. Verenigde Protestantse Kerk in België
23. Vrije Evangelische Gemeenten


* gefuseerd op 16 februari 2002 tot Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten.
** gefuseerd per 1 mei 2004 tot Protestantse Kerk in Nederland